Adatvédelmi Tájékoztató

www.davmernoki.hu honlapra vonatkozóan

www.davmernoki.hu weboldal üzemeltetője a DAV Mérnöki Kft. (továbbiakban: Adatkezelő). A honlap megtekintése és szolgáltatásainak igénybevétele során a látogató (továbbiakban: Érintett) személyes adatokat adhat meg. Jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő bemutassa a honlap felhasználói számára a személyes adatokon végzett adatkezelési gyakorlatát, adatai védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint informálja az Érintett a jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Adatkezelő a www.davmernoki.hu (továbbiakban: honlap vagy weboldal) üzemeltetése során az Érintett személyes adatait az alábbi jogszabályok figyelembevételével kezeli:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR),
 • az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.),
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek (továbbiakban: Grt.).

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót megváltoztassa, az aktuális tájékoztató a honlapon történő közzététellel lép hatályba.

 1. Az Adatkezelő adatai
 1. Az Adatkezelő és képviselőjének neve, elérhetőségei:

Adatkezelő: DAV Mérnöki Kft.

Postacím: 2459 Rácalmás, Gárdonyi Géza u. 1111. hrsz.

E-mail: davmernoki@davmernoki.hu

Telefon: +36 25 508 409

Képviselő: Ajkay Tibor András

E-mail: ajkay@davmernoki.hu

Telefon: +36 20 915 6001

 1. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama
 1. A honlap látogatóinak adatai

Az Adatkezelő weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

 1. Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóinak azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza, és a Google Analytics kód.

Adatkezelés jogalapja: Ektv. 13/A (3)

Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása.

Adatkezelés időtartama: Munkamenetes sütik – látogatói munkamenet végéig

                                    Használót elősegítő sütik: 6 hónapig

Kezelt adatkör: Google Analytics

 1. Statisztikai célú sütik

A weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával az Adatkezelő olyan sütiket is használ, amelyek lehetővé teszik az információk gyűjtését azzal kapcsolatban, hogyan használja ki a látogató a weboldalt. Ezek a sütik nem tudják az Érintett személy szerint beazonosítani olyan információkat gyűjtenek, mint: melyik oldalt nézte meg, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt a munkamenet, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. Az ezzel kapcsolatos további információknak itt olvashat utána: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analytics/cookie-usage

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés célja: Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, látogatóink hogyan használják a weboldalt.

Adatkezelés időtartama: Sütitől függően a munkamenet végéig/2 évig/90 napig/24 óráig/1 percig.

Kezelt adatkör: Google Analytics kód

 1. Célzó- és hirdetési sütik

A célzó- és hirdetési sütik célja, hogy a látogatót érdeklő, vagy a számára releváns hirdetéseket jelenítse meg a weboldalon. Ezek a sütik nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani olyan információkat gyűjtenek, mint: melyik oldalt nézte meg, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt a munkamenet, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Amennyiben a látogató ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldalhasználat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatja fel az Adatkezelő az Érintett személyes adataival annak érdekében, hogy az Adatkezelő a marketingkommunikációját még inkább az Érintett igényeihez igazíthassa és minél személyre szabottabb ajánlatokra hívhassa fel a figyelmét.

A weboldal az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használja az Adatkezelő:

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Adatkezelés célja: Releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása és tárolása

Adatkezelés időtartama: Sütitől függően 90 napig/18 hónapig/2 évig

Kezelt adatkör: Google Adwords – konverziós kód, remarketing funkció; Facebook – konverziós kód, remarketing funkció

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a süti beállításának változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztatható, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi a felhasználó a sütiket, vagy sem.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve a weboldal a tervezettől eltérően fog működni.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

 • Weboldalon történő kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelő honlapján lehetőséget nyújt arra, hogy kapcsolatba léphessenek vele, és tájékoztatás, ajánlatot kérhessenek. Az űrlapokon, online felületeken átadott adatokat az Adatkezelő csak arra használja fel, hogy kapcsolatba léphessen az Érintettel, ajánlatkérés esetén pedig helyszíni felmérést egyeztethessen, árajánlatot küldhessen. 

Adatkezelés célja: az Adatkezelő szakembereinek helyszíni kapcsolatfelvétele, valamint ajánlatadás

Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont alapján.

Kezeld adatok köre: cégnév, név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, kapcsolatfelvétel tárgya és az Érintett által megosztott üzenet.

Adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, törlési kérelméig, de legkésőbb 1 évig. Szerződéskötés esetén a jogszabályban meghatározott időtartamig. 

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem kap árajánlatot, illetve szakszerű tájékoztatást.

Adatfeldolgozó(k): az Adatkezelő szerverszolgáltatókat vesz igénybe, mint adatfeldolgozók: az Adatkezelő weboldalának szolgáltatásához szükséges adatok megadott cégek szerverein működnek, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Név: Domain Regisztráció Kft.

Székhely: 1195 Budapest, Hofherr A. u. 11/a.

Adatfeldolgozói feladata, igénybevétel oka, szerverszolgáltatás, adatok tárolása.

 • A személyes adatok védelmét biztosító garanciák

A munkáltató a technikai feltételek és az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a munkavállalók jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott és hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Ennek megfelelően a munkáltató a következő technikai és szervezési intézkedéseket hajtja végre:

 1. az elektronikusan tárolt személyes adatokhoz csak a munkáltató férhet hozzá;
 2. a külső és belső tűzfalak, vírusvédelmi szoftverek alkalmazása;
 3. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritásának, rendelkezésre állásának és ellenálló képességeinek garantálása;
 4. a munkaviszonnyal, munkavégzéssel összefüggő személyes adatokat tartalmazó papíralapú iratok zárt szekrényben történő tárolása.
 • Az adatkezeléssel érintettek jogai

A munkavállaló jogosult személyes adatai kezelését illetően az Adatkezelőtől

 • tájékoztatást kapni az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről;
 • a személyes adatok helyesbítését vagy – a GDPR szerint meghatározott esetekben – törlését kérni;
 • adatkezelési korlátozást kérni;
 • tájékoztatást kapni azon címzettekről, akikkel helyesbítéssel, törléssel vagy az adatkezelés korlátozásával az Érintett személyes adatait közölték;
 • hozzáférni személyes adataihoz;
 • adathordozhatósághoz való jogaival élni (a GDPR szerint meghatározott esetekben);
 • tiltakozni a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés ellen.

A munkavállaló a fenti jogaival kapcsolatos kérelmét írásban vagy elektronikus úton a munkáltatónak címezve terjesztheti elő a tájékoztató I. pontjában szereplő elérhetőségek bármelyikére.

Az Adatkezelő a kérelemről indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezéstől számított egy hónapon belül dönt, és tájékoztatja a munkavállalót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról. Emellett a felügyeleti hatósághoz panasz, vagy a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.

Az intézkedés határideje szükséges esetén, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára való figyelemmel, további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a beérkezéstől számított egy hónapon belül az Adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt az okok megjelölésével együtt.

 1. Az Érintett tájékoztatáshoz való joga

Az Adatkezelő a tájékoztatás közzétételével intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. cikke által meghatározott minden információ a rendelkezésére álljon.

Abban az esetben, ha a rendelkezésre bocsátott adatokat az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte meg, az adat megszerzését minden esetben az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő.

 • Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. A hozzáférési jog gyakorlásával összefüggő tájékoztatást az Adatkezelő írásban, postai vagy elektronikus úton adja meg.

 • A helyesbítéshez és törléshez való jog

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő javítsa a rá vonatkozó, pontatlan adatokat.

Az Érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az Adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatot. Ezt az Adatkezelő köteles törölni, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
 • az Érintett visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés:

 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerint kötelezettség teljesítése céljából,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az Adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az Adatkezelő el nem bírálja a tiltakozás iránti kérelmet).

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat tárolás kivételével többek között csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén lehet tovább kezelni.

 • A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett abban az esetben tiltakozhat adatkezelése ellen, amennyiben annak jogalapja az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az adatokat, ha igazolja, hogy az adatkezelést elsőbbséget élvező, jogos okok indokolják, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rávonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált formában történik.
 • Jogorvoslatok rendje
 1. Panasz benyújtása az adatvédelmi tisztviselőhöz

Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon az Adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Adatkezelő: DAV Mérnöki Kft.

Postacím: 2459 Rácalmás, Gárdonyi G. u. 1111. hrsz.

E-mail: davmernoki@davmernoki.hu

Telefon: +36 25 508 409

 • Bírósági eljárás indítása

Ha Önt érintett jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén Ön kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az Adatkezelőt az érintett jogok gyakorlásának teljesítésére.

További információk és törvényszékek elérhetősége az alábbi linken tekinthető meg:

https://birosag.hu/torvenyszekek
 • Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

Amennyiben Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság elérhetősége:

Honlap: www.naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 1 391 1400

Kelt: Rácalmás, 2018.09.01.

Pin It on Pinterest