+36 25 508 409 davmernoki@davmernoki.hu

ESG 

„Csarnok, ami nemcsak tárol, hanem értéket teremt”

Hol tart a DAV Mérnöki Kft. az ESG kritériumok teljesítésében, és miért érdemes megbízóinknak velünk tartani a fenntarthatóság felé vezető úton?

 

Abban, hogy a DAV Mérnöki Kft. több mint 2 évtizede sikeresen van jelen az építőipar piacán, kulcsszerepe van vállalatunk folyamatos fejlődésbe vetett hitének és a változásokhoz való gyors alkalmazkodásnak. Úgy véljük, az új irányt ma egyértelműen az ESG szempontok érvényesítése jelöli ki, ami egyre hangsúlyosabbá válik a vállalkozások, beruházók számára a létesítményfejlesztések és üzemeltetések terén is. E tekintetben külön öröm, hogy cégünk a fenntarthatóságot hosszú ideje elkötelezetten, a hangzatos szavaknak valódi tartalmat adva képviseli. A jövőben pedig készek vagyunk ilyen téren is tovább fejlődni, hogy a legfőbb erényeinket megtartva még többet tehessük a környezetért, és még több hozzáadott értéket nyújthassunk mindazoknak, akik minket választanak partnerül.

Egy korábbi blogcikkünkben már részletesen írtunk arról, hogy mit értünk az ESG alatt és a megbízóink többségét adó szektorok számára miért válik mindez egyre fontosabbá. Az alábbiakban pedig összegyűjtöttük, az utóbbi évek törekvéseinek is köszönhetően miként érvényesülnek az ESG szempontok az általunk kivitelezett épületeknél és vállalatunk működésében, illetve milyen – az elismert BREEAM minősítési rendszer kritériumainak is megfelelő – célkitűzéseink vannak a jövőre nézve.

„Csarnok, ami nemcsak tárol, hanem értéket teremt”

„Zöld csarnoképítésben” jócskán megelőztük a korunkat – avagy milyen ESG kritériumokat teljesít már most a DAV Mérnöki Kft.?

 

 • az évek során folyamatosan optimalizált technológiánk révén mára lényegében hulladékmentes termelést valósítunk meg;
 • saját fejlesztésű HungaroSpan ívszerkezeteink egyik legfőbb védjegye a kiemelkedően gyors kivitelezési idő, ami az építkezés ökológiai lábnyomát, zaj-, fény- és porszennyezését is jelentősen csökkenti;
 • a HungaroSpan-rendszerű csarnokok kimondottan alacsony fenntartásúak, ami jócskán mérsékli a működtetéssel járó káros környezeti hatásokat is;
 • egyik friss fejlesztésünk eredményeként típusépületeink hőszigeteléssel is elláthatóak, ami nemcsak többfunkcióssá, hanem az energiahatékonyságot illetően is kedvezőbbé teszi csarnokainkat;
 • technológiánkat a könnyű összeszerelhetőség, a modularitás elve jellemzi, ami – a funkcióváltás lehetőségével karöltve – az ESG minősítőrendszerek által is elismert módon környezeti szempontból is előnyös;
 • terménytárolóinknak gyakorlatilag nincs olyan elemük, amit ne tudnánk újra felhasználni, vagy a körforgásos gazdaságra figyelve anyagukban újrahasznosítani;
 • a bontásra ítélt, régi épületekből kinyert anyagokat is a lehető legsokrétűbben felhasználjuk az új létesítmény kivitelezésekor, vagy újrahasznosításra küldjük azokat;
 • a csarnokainknál nagy méretű bevilágító felületek is megvalósíthatók, amik biztosítják a természetes fény bejutását, csökkentve ezzel a mesterséges és energiaigényes világítás szükségességét;
 • szaktanácsadó bevonásával a folyamataink digitalizálása és ezzel párhuzamosan az optimalizálása terén is jelentős előrelépéseket tettünk. Egy egységes, látványos és jól kezelhető tervezői modellnek köszönhetően pl. kiszűrjük a műszaki és időbeli ütközéseket, időt spórolunk, hatékonyságot növelünk és nem utolsósorban javítjuk az ügyfélélményt;
 • a digitalizáció szorgalmazásával irodánkban és munkaterületeinken is jelentősen visszafogjuk a keletkező papírdokumentumok mennyiséget;
 • telephelyünkön és projektjeink helyszínén is megoldott az esővíz-elvezetés és szikkasztás;
 • székhelyünkön cégcsoportunk egyik tagja által fejlesztett és gyártott tartószerkezeteken nyugvó napelemes rendszereket használunk megújuló energia előállítására;
 • projektjeink során szigorúan ügyelünk a munkavédelemre és az optimális munkakörülményekre;
 • a női munkavállalók létszáma folyamatosan nő a cégcsoporton belül;
 • aktív támogatói vagyunk két első osztályú, számos fiatalnak is sportolási lehetőséget biztosító vízilabda-egyesületnek.

Nem állunk meg itt, sőt, még magasabb fokozatra kapcsolunk!

A jövőben a BREEAM minősítési rendszernek való megfelelés is garantálja majd a velünk való együttműködés sikerét!

 

Cégünk az egyik elismert hazai fenntarthatósági tanácsadócéget kérte fel, hogy vizsgálja meg az általunk megvalósított épületek lehetséges „helyét” a széles körben elfogadott BREEAM nemzetközi rendszer skáláján. A jelentős minősítési tapasztalattal rendelkező vállalat elemzésében méltatta a fenntarthatóság terén tett eddigi törekvéseinket, külön kiemelve az előremutató hulladékkezelési módszerünket, a környezettudatos anyaghasználatot, valamint a további, az ökológiai lábnyomunk csökkentésére irányuló lépéseinket a tervezés és a kivitelezés fázisában egyaránt. Szakértői véleményük szerint projektjeink alkalmasak lehetnek akár a „Very good” („nagyon jó”) minősítési szint hivatalos követelményeinek teljesítésére is.

Ennek jegyében, valamint a környezeti terhelés további csökkentése érdekében már megkezdtük folyamataink átalakítását, továbbfejlesztését és új kompetenciák kiépítését többek közt az alábbi, a BREEAM-rendszerben is fontos tényezőnek számító területeken:

 • már a tervezés fázisában elsődleges szempontként kezeljük a fenntarthatóságot, egyebek mellett életciklus-elemzéssel, környezetkímélő anyagok előnyben részesítésével és a még nagyobb arányú újrahasznosíthatóság figyelembevételével;
 • kiemelten követjük és lehető leggyorsabban adaptáljuk legfontosabb alapanyagaink kibontakozó, ökológiailag kedvezőbb alternatíváit, különös tekintettel a „zöld acéllal” és a „zöld betonnal” kapcsolatos innovációkra;
 • az építőanyagok beszerzésénél még inkább törekszünk a földrajzilag közelebbi forrásokra támaszkodni, ezzel is csökkentve a beruházások környezeti lábnyomát;
 • flottánk jövőbeli korszerűsítésénél előnyben részesítjük az alacsonyabb károsanyag-kibocsátást garantáló gépeket, berendezéseket;
 • amennyiben projektjeinknél szükségessé válik a növényzet (újra)telepítése, az őshonos növénykultúrákat részesítjük előnyben, amire már a tervezés fázisában kiemelt figyelmet fordítunk;
 • fokozzuk a társadalom egésze számára fontos ügyekben való szerepvállalásunkat, támogatásainkat;
 • középtávon, még a kötelezettség kiterjesztése előtt, önkéntes alapon elkészítjük vállalatunk ESG jelentését;
 • szintén középtávú célként tűztük ki az ISO 14001 tanúsítvány megszerzését, ami biztos környezetirányítási hátteret garantál majd cégünk, valamint partnereink számára.
 • Károsanyag-kibocsátás csökkentése
 • Energiatakarékosság
 • Átgondolt vízgazdálkodás
 • Felelős hulladékkezelés
 • Környezettudatos anyaghasználat
 • Megújuló energia alkalmazása
 • Újrahasznosítás szorgalmazása
 • Biológiai sokszínűség védelme
 • Víz-, levegő- és talajszennyezés csökkentése
 • Fény- és zajszennyezés mérséklése
 • Papírhasználat csökkentése
 • Munkavállalói jólét erősítése
 • Emberi jogok betartása
 • Társadalmi sokszínűség és egyenlőség előmozdítása
 • Munkahelyi biztonság garantálása
 • Folyamatos dolgozói képzések biztosítása
 • Optimális munkakörülmények megteremtése
 • Társadalmi felelősségvállalás
 • Sportegyesületek támogatása
 • Befogadó munkahely
 • Női munkavállalók számának növelése
 • Tisztességes bérek
 • Etikus ellátási láncok
 • Etikus üzleti magatartás
 • Garantált termékminőség
 • Pénzügyi átláthatóság
 • Ügyfélelégedettség fokozása
 • Adatvédelem és adatbiztonság garantálása
 • Stabil pénzügyi háttér

Kapcsolat

davmernoki@davmernoki.hu

+36 25 508 409

H-2459 Rácalmás, Venyimi utca 26.

N 47° 01,206′

Árajánlatkérés

Adatkezelési tájékoztató

Pin It on Pinterest