+36 25 508 409 davmernoki@davmernoki.hu

Blogunk bejegyzései közt is többször ejtettünk már szót az ESG területén elért eredményeinkről és célkitűzéseinkről – most pedig örömmel jelenthetjük, hogy egy újabb jelentős lépést tettünk ilyen téren! A közelmúltban ugyanis szakmai partnerünk, a Greenbors Consulting közreműködésével hivatalosan is meghatározásra kerültek a DAV Mérnöki Kft. fenntarthatósági irányelvei, amelyeket mostantól mindenki elolvashat honlapunk ESG aloldalán. Aktuális cikkünkben az ezzel kapcsolatos, a csarnoképítés előtt álló vállalatok számára is kulcsfontosságú tudnivalókat igyekszünk összefoglalni.

A DAV Mérnöki Kft. és az ESG

A 9 oldalas dokumentumban azonosításra kerültek a cégünk számára releváns fenntarthatósági témák, méghozzá az ESG mozaikszó betűinek megfelelően mind környezeti (enviromental), mind társadalmi (social), mind vállalatirányítási (governance) aspektusból. Úgy véljük, a hazai építőiparban még kuriózumszámba menő, alapos elemzés elkészítése kiválóan példázza a DAV Mérnöki Kft. elkötelezettségét a fenntarthatóság iránt, emellett jelzésértékű azoknak a vállalatoknak, akik létesítményberuházásban gondolkoznak, és ehhez egy igazoltan az ESG-elvek mentén működő partnert keresnek.

Büszkék vagyunk arra, hogy az elismert hazai fenntarthatósági tanácsadó cég szinte minden egyes fókuszterület kapcsán megjegyezte, hogy vállalatunk máris sokat tett az ESG-szempontok érvényesüléséért. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy felelősen gondolkodó vállalatként a környezetünk védelme vagy épp a munkavállalóink jólléte a kezdetektől az alapelveink közé tartozik, így tevékenységünket „ösztönösen” az ESG-kritériumoknak megfelelően végeztük – főként, hogy mindez gyakran összekapcsolódik a számunkra szintén elsődleges hatékonyság erősítésével. Másrészt pedig az utóbbi időszakban, érzékelve a fenntarthatósági témák erősödését, még inkább belefogtunk folyamataink célirányos átalakításába.

Lássuk tehát, hogy a fenntarthatósági irányelveinket tartalmazó, átfogó elemzésben milyen eredmények és tervek szerepelnek a teljesség igénye nélkül!

Környezet

Építőipari vállalatként az üvegházhatású gázok kibocsátása megkerülhetetlen, mi pedig többek közt elektromos toronydaruk használatával és a telephelyen felszerelt napelemek alkalmazásával teszünk a káros hatások mérsékléséért. Rövid távon ráadásul meghatározásra kerül csarnokaink pontos környezeti lábnyoma, valamint cégcsoportunk vállalati szintű kibocsátása, hogy számszerűsítve is megfogalmazhassuk az azok csökkentésére vonatkozó célkitűzéseinket. Ezzel szoros összefüggésben szállítási folyamataink további optimalizálási lehetőségeit is feltárjuk – ilyen téren pedig jó kiindulási alap, hogy egyedi gyártási és kivitelezési technológiánknak köszönhetően az alapanyag egyenesen az építési helyszínre érkezik.

A HungaroSpan ívszerkezetekből álló csarnokaink használata során jellemzően nem merül fel negatív környezeti hatás, ráadásul energiaigény esetén napelemek is elhelyezhetők az épületeken, sőt, a többfunkciós használatra gondolva a hőszigetelés is megvalósítható, továbbfejleszthető. Szintén a HungaroSpan-csarnokok speciális előnye az igen rövid kivitelezési idő, ami jócskán csökkenti a munkálatokból adódó zaj-, rezgés-, fény- és porszennyezést. A környezetterhelés minél hatékonyabb megelőzése érdekében pedig középtávú céljaink közt szerepel az ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszer tanúsítás megszerzése.

A hulladékgazdálkodás szintén azok közé a területek közé tartozik, ahol a Greenbors Consulting szakemberei elismerően nyilatkoztak eddigi erőfeszítéseinkről. A hosszú évek során tökéletesített folyamatainknak köszönhetően a gyártás és kivitelezés során keletkező hulladék mennyisége minimális, ráadásul azok jelentős része is újrahasznosításra vagy újrafelhasználásra kerül. Itt is van azonban még tér a fejlődésre, további fontos előrelépésként például középtávon megteremtjük a vasbeton támfal előregyártásának lehetőségét.

Társadalom

Ahogy fentebb már utaltunk rá, a munkavállalók értékként való megbecsülése már azelőtt a DAV Mérnöki Kft. filozófiájának középpontjában állt, mielőtt bárki tudta volna, hogy ez az ESG-korszakban is lényeges ismérv. Ennek megfelelően működésünk a dolgozóink jogainak tiszteletben tartására és védelmére épül, amibe a megfelelő fizetések és juttatások éppúgy beletartoznak, mint a munka- és pihenőidőre vonatkozó előírások betartása. Szintén lényeges, és a szektorban szétnézve nem magától értődő, hogy az építési helyszínre kitelepülő kollégáinknak biztonságos, jól felszerelt munka- és szálláskörülményeket biztosítunk.

Ezzel párhuzamosan munkavállalóink egészségének megőrzése is alapvető cégünknél, melyről saját erőfeszítéseink mellett az új belépőknek szóló munka- és egészségvédelmi oktatás, valamint az ott tanultak gyakorlati megvalósulását vizsgáló munkavédelmi ellenőr gondoskodik.

Vállalatunk elkötelezetten hisz a folyamatos fejlődésben és megújulásban is, melynek részeként rendszeresen szervezünk olyan képzéseket, melyen dolgozóink naprakész tudást szereznek, és a jövőt érintő új szemléletet is elsajátítják.

Ugyancsak fókuszterületünk a társadalmi felelősségvállalás és sokszínűség előmozdítása. Örömteli, hogy az idei évben tovább emelkedett női munkavállalóink száma, aktív részvételük és fejlődésük mellett pedig felelősségi körük jelentős kibővítése is napirenden van. Társadalmi felelősségvállalásunk pedig kiterjed a faültetésre, valamint a helyi sportcsapatok és az országos vízilabda-egyesületek támogatására is. A helyi közösségek még aktívabb támogatása mellett a jövőben a környezetvédelmi szempontból kiemelt eseményeken való részvétel is terveink közt szerepel.

Vállalatirányítás

Nem vitás, hogy a pénzügyi döntéshozóinkkal összhangban kialakított fenntarthatósági törekvések csak akkor valósíthatóak meg igazán hatékonyan, ha beépülnek a vállalat kultúrájába, mindennapjaiba. Ennek érdekében házon belül kijelölünk egy az ESG célok teljesítéséért felelős személyt, csapatunk tagjai számára pedig oktatásokat szervezünk és megfelelő eszközöket biztosítunk az adatok gyűjtéséhez és a célok eléréséhez. Biztosak vagyunk abban, hogy mindez jó alapot jelent majd ahhoz, hogy középtávú célként önkéntes alapon elkészítsük a DAV Mérnöki Kft. első ESG jelentését. Mi magunk is nagyra becsüljük azokat az előrelátóan gondolkodó vállalatokat, amelyek már azelőtt előrukkolnak egy ilyen dokumentummal, hogy az kötelező lenne számukra, ebben pedig szeretnénk követni a példájukat.

A vállalatirányítás témakörébe is számos olyan szempont tartozik, amelyek cégünk számára hosszú ideje magától értetődőek. Ilyen az ügyféladatok titkosságának és sérthetetlenségének védelme, amelyet a jövőben felhőalapú tárhelyhasználattal fokozunk majd. Szintén mindig szem előtt tartottuk az etikus üzleti magatartást, melyre saját elveink mellett a hosszú távú, jól működő partneri viszonyok kiépítése és fenntartása is kötelez minket. Éppen ezért a tisztesség, az átláthatóság és a kölcsönös tiszteletre épülő együttműködés mindig is alapvető volt és az is marad a DAV Mérnöki Kft. számára.

Számottevő célkitűzéseket fogalmaztunk meg a szintén ide tartozó digitalizáció területén, ahol egy tapasztalt szaktanácsadó bevonásával készülünk jelentős fejlődést elérni. A nagy fokú digitális átállásban rejlő optimalizáció révén a tervezés során azonosíthatóvá válnak a műszaki és időbeli ütközések, minimalizálni tudjuk a papírhasználatot és a fenntarthatósági mérőszámokhoz kapcsolódó adatok is rendszerezetten gyűjthetővé válhatnak.

Végezetül, az ellátásilánc-menedzsment terén is további lépésekre készülünk, például a lokális és kis vállalatok előnyben részesítésével. Ezenkívül hosszabb távú tervünk egy fenntartható beszerzési irányelv elkészítése, melyben meghatározásra kerülnek majd a beszállítókkal szemben támasztott ESG-kritériumaink.

Úgy hisszük, ez is kell ahhoz, hogy a jövő elvárásait szem előtt tartó megbízók nyugodt szívvel bízhassanak meg bennünket új csarnokok építésével. A most elkészült dokumentumunk hűen bizonyítja, hogy a DAV Mérnöki Kft. egy olyan, bizonyítottan fenntartható építőipari cég, amelyre bátran lehet támaszkodni az egyre szigorodó ESG-előírások közepette. Ennek kapcsán a különböző pályázatokon bezsebelhető pluszpontok mellett szintén említést érdemel, hogy a szakértői álláspont szerint épületeink alkalmasak lehetnek a mértékadó BREEAM minősítési rendszernek való megfeleltetésre is!

A fenti gyűjtés még messze nem teljes, a bővebb részletekért bátran ajánljuk fenntarthatósági irányelveink tanulmányozását. Ha pedig további információkra is kíváncsi, vagy szeretné velünk közösen építeni a fenntartható jövőt, forduljon hozzánk bizalommal!

Pin It on Pinterest

Share This